Vishetens lag: Den dagliga karman!

Vishet innebär att du kan påverka och vad du inte kan förändra. Det betyder att det är genom lidandet du lär känna dig själv. När du väl skaffat dig vishet blir din väg genom livet minder svår, du drar större lärdom av dina erfarenheter och du får lättare att förhindra och lösa problem. Med vishet och ett tålmodigt sinnelag kan alla karmiska frågor lösas.

Visdom eller vishet är ett ord som har en djupare innebörd än all intelligens, kunskap och förstånd.

All den vishet som vi får i livet som vi ibland tar för givet att alla ska har. Men om vi tänker att vi har olika vishets nivåer och erfarenheter av livet som kan ge oss en bättre förståelse för varandra.

Vad visheten menar är att du vet exakt vad som ska göras, varför man ska göra det, hur och när man ska göra det, och vad som kommer hända när det är gjort.

Vi lever många år i ovisshet för att det är så stressigt om kring oss och då gör vi oftast dåliga val, många av oss går igenom livet och skyller allt på alla andra och ser inte sin egen delaktighet i situationen.

När vi börja se våra egna handlingar och vad det har för konsekvenser för våran omgivning börjar vi arbeta på vårat inre beteende och vårat yttre beteende, det är då vi börjar att använda av våran vishet.

Frid & kärlek.

Susanne