Den oro som nu råder i världen!

Det pratas mycket om hur svårt det är med att Coronavirus sprids över hela jorden. Det blir förödande konsekvenser inom alla områden och alla påverkas av det som sker nu.  Vi ska ta detta på alvar och göra så gott vi kan med att hjälpa varandra och oss själva genom att gör det som sägs på nyheterna. Vi har ju vårat sunda förnuft att förhålla oss till, att göra det som är bäst för oss alla. Jag vet att vi kommer tar oss ut detta som händer just nu i världen, se på det mer positivt och det kommer öppnas nya dörrar för oss alla. 

Det vi ger till andra får vi tillbaka antingen från den vi gett till eller kommer det från någon annan. Det är bra om vi kan karmalagarna och förstår dess energier som vi sänder ut i universum. Jag tror att många bra saker kommer ur detta och att vi börja se det som egentligen är mer viktigt än materiella ting, en bra status eller titel.  Vad är viktigt för dig?

Vi kan börja med den första karmalagen.

Din karma skapar du genom avsikter, tankar, känslor, ord och gärningar.

För att rena din karma måste du vara ärlig mot dej själv, börja lyssna på det du tänker och vilka avsikter du har med dessa tankar. Och genom att du lyssnar på vad du säger och hur du säger det, om det är av kärlek eller om det är av ondo. Du sänder ut den energin som du tänker på, på gott eller ont. Genom att byta ut dina tankar som ger dig negativa avsikter, negativa gärningarna kan du byta ut dem till positiva avsikter, gärningar som ger mer positiva känslor som där med leder till mer positiva lösningar och möjligheter. Genom att se det mer från ovan och ner som gör att du ser dej själv, i vilken roll du har i det hela. Jag kan hjälpa dig till en mer inre ro och tillsfred med det som är här och nu.

Frid & kärlek.

Jag hjälper dej gärna med att hitta de lösningar som du kan behöva för att må bättre.