Samhörighets lagen!

semester

Samhörighetens lag!

Mänskligheten har ett kollektivt medvetande, och vi påverkar varandra. Alla människor ingår i en större helhet.

Livet består också om orsak och verkan:

Kom ihåg det gamla ordspråket: ”Som man bäddar får man ligga.”  varje handling har en orsak och varje orsak ger upphov till en motsvarande effekt. Du har förmodligen hört den här principen kallas för karm; du kan också ha hört att karma slår tillbaka på dig själv inom sju dagar, sju veckor, sju månader eller sju år. Allt eftersom ditt liv accelererar kan det bli mer i form av sju timmar sju minuter eller sju sickunder. – desto större anledning att hedra lagen om orsak och verkan.

Kom ihåg att karma kan vara positiv eller negativ – för varje god gärning vi utför, får vi tiofalt tillbaka. När du är frestad att bortse ifrån ditt hjärta och göra något annat än det du vet är för ditt eget bästa, upprepa den här affirmationen: ”Allt jag ger kommer tillbakatill mig.”

Frid & Kärlek

Susanne