Kejsaren.

Kejsaren

Kejsaren.

Det du behöver mest nu är att ha ordning och disciplin i det du gör för att kunna lyckas med din uppgift. Dina drömmar är bra och du ska ha fokus på det du vill skapa och gör upp detaljerat schema för varje dag så du bibehåller kontrollen på det du vill förverkliga.

Ordning och reda är dina bästa vänner nu i detta förberedelsestadiet du är i just nu. Detta kommer att vara den rätta vägen till att bli den ledaren som du är född till.

Kortet betyder också:

Du har möten med olika ledare och beslutfattare som har med någon myndighet att göra, och det är viktigt att du följer lag och ordning i denna situation du nu är i.

Kortet kan betyda att en typ av belöning eller en gåva kommer till dig, eller någon ersättning som du har jobbat för i ett tidigare skede.

Frid & Kärlek

Susanne