Frigörelse.

dagens änglatrotkort

Nu är det dags att gå i en ny riktning och lämna det gamla bakom sig. Det kan kännas svårt men det är inte omöjligt, genom att börja ändra sina tankar och beteende kommer det av sig självt.

Det kan vara svårt att ändra sina vanor men det går. Genom att du gör denna förändring så kommer du att känna en inre frid och det kan finnas en typ av sorg.

Ta god tid på dig och ta en sak åt gången, och var snäll mot dig själv under denna tid som förändringen sker.

Detta som sker nu är en positiv tid och du kommer att bemöta dina rädslor med mod och styrka. När du släpper den rädslan som har begränsat dig och som har skapat oro, kommer det en känsla av lättnad och glädje.

Frid & Kärlek

Susanne