Sekhmet.

dagens vägledning!

Du är en stark person och du kommer att gå med seger i detta som nu är omkring dig. Du behöver inte klaga eller skylla på någon eller något du är inte ett offer. Gå emot gamla mönster och se dig själv som den styrkan i det ljus som finns i ditt liv oavsett om du är man eller kvinna.

När du bestämmer dig för att upphöja dig själv över alla dess protester som man ofta gör, så kommer ditt liv förändras på ett magiskt sett och du drar till dig nya typer av överflöd och nya relationer som kommer att hjälpa dig till nya höjder av högsta potential.

Du är stark, och det är när du ser dig själv i det starkaste ljus du kan tänka dej vara i, och att du känna äkta känslor i att vara den mest starkaste person någonsin.

Kortet betyder också att du inte ska se ner på dig själv och att du inte ska lyssna så mycket på andras negativa påtryckningar. Ge inte efter på falska frestelse som tar dig bort från den väg som du nu har börjat gå.

Frid & Kärlek

Susanne