Dagens vägledning!

dagens vägledning

Dagens vägledning!

Gudinnan Dianas budskap!

”Håll dina tankar, känslor och handlingar stadigt fokuserade på ditt mål så kommer du att nå det.”

Budskap från Diana:

”Ståndaktighet innebär att man håller fast vid ett beslut och inte tillåter sig att rubbas av ytter krafter. Föreställ dig att du är som en mäktig ek, med rötterna djupt förankrade i Moder-Jord. Känn din solida styrka och hur du stadigt växer uppåt. Var viss om att vad som än händer kommer du att lyckas! Dina grenar kan vridas och vändas när du böjer dig mot ljuset, men dina orubbliga avsikter kommer at se till att inga vindar kan ”blåsa bort” dig från ditt uppdrag. Ta ansvar för din kropp, din tid och ditt sinne och håll dem fokuserade på ditt mål!”

Kortet betyder också:

Håll dig positiv, var klar över vilka dina prioriteringar är och agera utifrån dem, ta kontroll över ditt tidschema, släpp all tveksamhet, undvik nejsägare och skeptiker.

Om Diana:

Denna romerska mångudinnan bär båge och pilar av silver som hon fick av sin far Jupiter när hon var liten. Eftersom Dianas mor födde henne och sin tvillingbror helt utan smärta, förknippas Diana med hälsosamma födslar. Hon är speciellt förtjusta i ekar och i att övervada vilda djur. Du kan kalla på henne för att få hjälp med djur, att få kontakt med naturen och naturväsen, och även med att göra förlossningar smärtfria.

Frid & Kärlek

Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *