Dagens änglatarotkort!

dagensänglatarotkort

Dagens änglatarotkort!

9 Eremiten.

Med detta kort vill änglarna visa att du dra nytta av att spendera tid ensam och lyssna till din inre röst. Meditation är nödvändig eftersom vägen till upplysning är en inre resa. Var tyst och upplev glädjen med att söka sanningen i ditt eget hjärta. Det är tid att lära dig att trivas i ditt eget sällskap.

Det är trots allt en skillnad mellan att vara ensam och att vara övergiven. Jag vet att vi aldrig är helt ensamma, vi har en skyddsängel som är med oss från det första andetaget, till det sista, och nu vi reser vidare ut i kosmos tillsammans med alla våra andliga vänner och familjer.

Detta kort visar också på andligt lärande, så det kan betyda att du har visdom att vidarebefordra till andra, du kanske söker en andlig lärare eller mentor som för dig framåt in i det andligare lite djupare. Att dela med dig av visdom är en del av din andliga resa, speciellt just nu.

Kortet betyder också:

Att finna någon som kan ge dig goda råd, det kan vara en mentor eller är det du som är någon annans mentor. Du har fått mer självinsikt än du tidigare har haft. Nu kommer du att börja omvärdera dina planer och börja med ett andligt sökande.

Be din ängel eller Raziel om kloka råd och vägledning med ditt andligt sökande.

Frid & kärlek

Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *