Dagens Änglatarokort!

dagens änglatarotkort

Dagens änglatarotkort!

Tio i jord.

Allt ditt arbete som du har gjort nu, har byggt upp en stadig grund att stå på, det ger dig framgångar och en frihetskänsla som du har längtat efter. Du kommer att se att det kommer flera materiella bekvämligheter som du nu kan njuta av.

Det är mycket viktigt att du fortsätter att njuta av de små sakerna som kommer till dig, och att de kommer flera av de små sakerna än de stora.

Kortet betyder också att du har en stor lycka och det finns en kunskap inom dig som kommer från dina förfäder, och denna kunskap ska du föra vidare till nästkommande generation.

Frid & Kärlek

Susanne