Dagens änglatarotkort!

dagens änglatarotkort!

Dagens änglatarotkort!

Förnyelse.

Nu är det dags att göra en granskning av de arbetsuppgifterna som du nu har avslutat eller är på väg att avsluta. Du kan känna att du är i en vägkorsning och du ska nu välja väg. Gör nu ett noggrant omdöme och ett tillitsfullt val hur du ska fortsätta på denna väg eller en annan väg.

Det är viktigt att du låter fördomar falla och att du har en medkänsla och att du kan förlåta dem som har gjort dig illa. Att förlåta andra och framför allt dig själv är viktigt, det kommer att ge dig mer plats att kunna gå in i framtiden, och vara här och nu.

Kortet betyder också att du kan ha en rättslig situation omkring dig och du kan vara lugn för du är väl förberedd. Det kan vara så att du nu lyckas att ta en akademisk examen och certifiering. Det är ett avgörande och viktigt beslut so du nu tar och det kommer att förändra din karriär och detta är en bra början på ditt nya vägval.

Frid & Kärlek

Susanne