Dagens änglatarotkort!

dagens änglataotkort!

Dagens änglatarotkort!

17 Stjärnan.

Detta kort är ett önskekort, önska något vid ett stjärnfall! Änglarna säger att du har all anledning att ha hopp och positiva förväntningar! Tro på dina drömmar och se på din framtid med optimism, spänning och tillförsikt. Utmanande tider ligger nu bakom dig och ljusare stunder ligger framför dig.

Det är nu dags att göra upp långsiktiga planer och att visualisera ditt liv som du vill att det, och ta nu de steg som du behöver för att lyckas.

Förväntningarna du skapar planteras i bördig jord och växer sakta fram som ett frö. Det är viktigt att dina önskningar är realistiska och att du kan uppnå dem och att de stämmer med ditt inre. Lita på och följ din intuition eftersom den är mitt i prick.

Kortet betyder också.!

Att ha tillit till gudomliga och att du har en målmedvetenhet som ger den en blomstrande ny början. Du är nu början på den rätta vägen i ditt liv. Som Benjamin syrsa säger i Disneyfilmen Pinocchio och som värd i Disney jul med kalle anka. Det du önskar ska du få.

Du kan be din ängel eller Jophiel som kan hjälpa dig med ett positivt synsätt och inställning och att hjälpa dig fira dina segrar och att vara optimistisk vad det gäller din framtid.

Frid & Kärlek Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *