Våran dagliga karma!

karama

Den rikliga tillgångens lag!

Fortsättning på vår dagliga karma.

Universums mening var att alla skulle kunna tillfredsställa sina behov. Tyvärr har egoismen skapat överdrivna behov och obalans i världen; följden har blivit att många människor lever i armod. Meningen var att vi allihop skulle leva gott och få alla våra behov tillfredsställda, riklig tillgång handlar inte bara om ägodelar, utan om lycka, glädje, självkännedom och livslust.

Vi kan se hur välden ser ut i dag på våra barn, och hur denna egoism, har tagit över och de som har, vill bara ha mer. Det går att mäta ett samhällets välstånd genom att se på hur barnen i samhället mår. Mår barnen bra, så mår hela samhället bra. Och när föräldrarna känner att barnen har en trygg tillvaro och framtid kan de lägga mer fokus på det som är här och nu.

Det är viktigt att lära oss det som vi behöver veta, och att få den kunskapen som är viktigast för att kunna komma ut i samhället/världen. Genom att har rätt inställningen och attityd till vårat kollektiva samhälle, ska vi kunna samarbeta och kompromissa oavsett vilket utseende vi har.

Många av oss ser/gör det redan och det är så underbart, det är vi som måste sprida budskapet vidare till dem vi har runt om kring oss. Vi har allt som vi behöver för att detta ska bli verklighet för oss alla på denna jord, men det som hindrar oss är att vi använder oss av våra pengar på ett egocentriskt sett.

Det är mitt, det är mina pengar, det är mina prylar och vi ser det som om att vi då skulle äga det, men där blir det ju fel, vi kan inte äga något, vi kan bara lånar tillgångarna som finns här på jorden under tiden vi bor i våran kropp. Vi äger inte ens våra barn, de är bara till låns. ”Vi får ju ändå bara med oss våran själ och våran karma till himlen som vi alla ska kommer till.”

Till er alla som jobbar så hårt med att hjälpa alla som är, eller blir sjuka i detta Covid 19, vill jag ge en eloge till, ett så bra och modigt arbete ni utför.

Vi alla på denna planet ”farkost” vill leva ett harmoniskt och tryggt liv och kunna ha tak över huvudet och mat på bordet.

En tanke! Om samhället skulle satsa alla sina resurser på att få välmående barn i hela världen, skulle vi inom femton år ha ett grönskande och harmoniskt samhälle.

Är det inte det vi alla strävar efter?

Om du har frågor eller vill dela med dig av det du tycker, så ring gärna mig!  #201

Frid & Kärlek

Susanne