Tio i eld.

dagens änglatarotkort!

Tio i eld.

Just nu är det bäst om du försöker ha mer balans i ditt liv, skilja på arbete och privatliv. Du har den senaste tiden arbetat för hårt och lagt ner mycket tid på vissa saker som du kan skära ner på.

Se över dina arbetsuppgifter och ditt privata och gör en plan som innehåller mindre måsten. Har du någon som kan hjälpa dig så be om hjälp och du kommer att få den hjälp du behöver.

Det bästa du kan göra under denna tid du gör din karriär är att lägga ner mer tid på arbetet än nöjen. Planera en gång i månaden för att fira dina framgångar och mindre framgångar så ska du se att du kommer att lyckas.

Stressa ner så mycket du kan och trappa ner på en del av dit arbete som du vet inte leder till något. Så gå sakta och metodiskt framåt, annars kommer du att ”springa in i vägen”.

Frid & Kärlek

Susanne