Styrka.

dagens änglatarotkort

Just nu känner du dig kanske inte lika stark som du vill vara, men du är starkare än du tror. Du kommer att hantera denna situation som du nu är i. I stället för att driva detta hårt fram, är det bättre att du gå med vänlighet, mildhet och medlidande i ditt hjärta.

Den styrka du nu behöver för att komma framåt finns inom dig, och den ökar mer och mer när du tror på dig själv. Se denna möjlighet som känns utmanande, är till för att ge dig den kunskap och tillföra mer magi i ditt liv.

Kortet betyder också att det är rätt tid för att ha tålamod och att kunna förlåta det som gjort så ont i ditt inre. Använd din mjuka sida och visa mod och du kommer att besegra det som gör så ont just nu för att kunna gå vidare framåt.

Ariel sitter på sin tiger och det hon vill förmedla är att vi alla har ett vilddjur inom oss, och det är den vi ska besegra, och då får vi kontroll över situationen.

Frid & Kärlek

Susanne