Dagens vägledning!

gudinnornas vägledning

Dagens vägledning!

Gudinnan Abundantias.

Be om hjälp är inte ett tecken på svaghet utan styrka. Du är en mycket kraftfull person och jag är här för att stötta dig medan dina styrkor växer. Jag har hört dina böner säger Abundantias och din oro så nu tömmer jag mitt ymnighetshorn över dig, så var nu beredd på att det kommer oförutsedda händelser och gåvor till dig. Lyssna inåt och lägg märke till dina nya idéer och dina känslor som ger dig visioner inom dig och vägleder dig.

Kortet betyder också att du ska vara öppen till att ta emot de gåvor som nu gers till dig. Det kommer att ge utryck i en oväntad ekonomisk lycka, eller att du kommer att lyckas med de projekt du nu har lagt ner så mycket tid på. Oavsett vad som kommer till dig ska du ta emot det med öppna armar, med ett tacksamt hjärta.

Frid & Kärlek

Susanne