Dagens änglatarotkort!

dagens änglatarotkort

Dagens änglatarotkort!

Kort. 8 Rättvisan.

Detta kort kommer till dig därför att du försöker ta ett beslut. Änglarna vägleder dig att vist och försiktigt överväga beslut, där rättvisa ges gentemot alla involverade (även dig själv). Om du inte kan vara objektiv i detta ärende, hitta någon som kan verka som medlare.

Detta kort betyder också att ett beslut kommer att tas till din fördel. Om du för närvarande befinner dig i en rättstvist, kommer den att utfalla positivt för din del. Dessutom är det viktig att noggrant granska rättsliga dokument eller kontrakt innan de signeras. Det kan vara ett anställningsavtal eller ett affärsavtal som ska signeras. Det kan vara så att du ska hämta ut ditt pass och det ska signeras. Det kan vara att du skriver under något med en penna eller att du använder dig av bank-id.

Detta kort betyder också:

Att du ska göra det rätta och ta ansvar för dina handlingar och stå emot orättvisa, stå upp för din övertygelse om din rätt. Om det är så att du ska be om ursäkt så gör det eller att acceptera en ursäkt.

Be dina änglar eller Raguel om harmoni i en relation och som kan hjälpa dig med att ta beslut som involvera andra människor, och be om att skapa fred mellan dig och andra.

Frid & Kärlek

Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *