Dagens änglatarotkort!

dagens änglatarotkort

Dagens änglatarotkort!

Ego.

Du har en känsla av att du sitter fast och kan inte tar dig ur denna situation. De flesta gångerna man Känner så är inte äkta, men en del gånger så är det faktiskt sant. Och då får man vänta in rätt tidpunkt att få komma loss. Det kan vara att man är begränsad i att kunna ta sig till olika ställen eller att man faktiskt är inlåst av någon anledning.

Det kan vara något man är beroende av som får dig att känna dig som att sitta i fångenskap. Det finns många olika typer av att ha ett beroende, som ett missbruk av alkohol eller droger. Det kan vara att man spelar för mycket och det framkallar ett beroende.

Ja! Listan kan göras hur lång som helst, och det finns så många olika sett som gör att vi missbrukar något eller att vi använder oss av något som inte är så positivt för oss. Döm dig inte så hårt och försök att komma ifrån det, ta hjälp av någon kunnig i området för att kunna sluta att missbruka det som skadar dig.

Kortet betyder också att du är i ett typ av maktspel och att det är någon som manipulerar dig att göra saker du inte vill. Du kan också tänka för mycket på det materiella och försöker att fylla ett känslomässigt tom rum.

Det kan vara så att man är utsatt för maktmissbruk och att man har lämnat sitt självbestämmande till någon annan som exempel till den man eller kvinnan man lever med, eller till gud. Och det gör att man känner sig om man har förlorat sig själv till någon annan.

Frid & Kärlek

Susanne