Daggens vägledning!

dagens vägledning!

Dagens vägledning!

Gudinnan Artemis budskap:

”Du och dina kära är trygga och andligen beskyddade.”

Budskap från Artemis:

”Liksom jag har du det heliga uppdraget att sprida ljus och kärlek. Detta är dock inte en roll som kommer ur spädhet eller oro. Istället är det ett glatt hjärtas milda essens och sorglösa skratt som aktiverar din kraft. Varför skulle det finnas någon spändhet i ditt sinne eller i ditt system om det inte var för att du trodde att du var otrygg på något sätt? Och hur skulle du kunna vara otrygg när du har åkallat de andliga krigarna för att de ska vaka över dig? Dina böner har aktiverat universums osvikliga beskydd, så släpp alla bekymmer och all oro, och koncentrera dig istället på ditt heliga uppdrag.”

Kortet betyder också: Änglarna vakar över dig och din familj och de säger att din framtid är trygg och säker och alla dina behov är tillgodosedda nu och för all framtid. Det värsta är över nu.

Om Artemis: Den grekiska gudinnan Artemis är tvillingsyster till solguden Apollon. Hon är en kraftfull gudinna med drag av pojkflicka som föredrar att tillbringa sin tid i skogen med de vilda djuren. Artemis har burit sin båge och sina pilar sedan hon fick dem som barn, men hon använder dem aldrig för att skada något.

Någons och pilarnas energi är snarare en sorts talisman som hjälper henne att fokusera sina tankar och avsikter. Hennes manifestationspilar når alltid sina mål. Artemis hjälper även oss att fokusera och koncentrera oss. Hon erbjuder skydd åt alla som kallar på henne, i synnerhet kvinnor och barn.

 

Frid & Kärlek

Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *