Dagens vägledning!

dagens vägledning!

Dagens vägledning!

Gudinnan Siges vägledning!

”Ta tid för dig själv, för vila, meditation och kontemplation.”

Budskap från Sige: ”Sch, kära vän. Stilla ditt sinne. Andas och släpp taget om ord, bekymmer och planer. Sök dig till tystnaden djupt inom dig, till den fridfulla plats dit världen inte kan nå. Nu är det dags för dig att dra dig tillbaka i tystnad och vara med dig själv. Jag kommer att hjälpa dig att föryngras och centrera dig på ett kärleksfullt sätt. Låt bara ditt sinne vara i ro. Tids nog kommer du att märka att det är dags at sätta igång igen. Just nu behöver du stilla ditt sinne och vila.”

Kortet betyder också: Åk på en retreat, lyssna mer och tala mindre, undvik oväsen och höga ljud, meditera, släpp det ständiga tjattret i ditt sinne och ge det till universum, var medveten om att du är känsligare för oljud nu.

Om Sige: Den gnostiska gudinnan Sige ses som den stora tystnaden, eller tomrummet, som är all skapelses ursprung. Sige påminner oss om att ord skapar dualitet och att det är i tystnaden vi finner vårt ursprung och sanna jag. Tysthet är allsmäktig kraft som ger upphov till visdom. Gnostikerna anser att Sige är mor till Sofia, vishetens gudinna. Sige lär oss att det är viktigt för oss att regelbundet ta kontakt med tystnaden.

Frid & Kärlek

Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *