Dagens vägledning!

dagens gudinnors vägledning

Dagens vägledning!

Gudinnan Brigits budskap!

”Stå upp för det du tror på”

Budskap från Brigit: ”Först och främst behöver du vara klar över dina avsikter. Om du är oklar över dem kommer förvirring att minska din kraft och styrka. Var som ett ljus i mörkret – medveten och klar över vad du finner acceptabelt i den här situationen. Tvivla inte på att jag kommer att skydda och vägleda dig.

Tänk på hur enormt mycket du kommer att stiga i din egen aktning om du klarar att stå upp för dig själv och höja rösten när det handlar om dina behov och din innersta sanning! Nu är det dags att komma i kontakt med din kraft, för dess hetta och lågor kommer att tända din passion och det kommer att bära dig framåt på oräkneliga sätt. Även när du måste möta rädslan kan du stå för dina ideal och din sanning. Ta ställningen idag, och var orubblig.”

Kortet betyder också: Tro på dig själv och bry dig inte om vad andra tycker. Lita på att det du gör kommer att fungera bra. Uttryck din sanning och håll fast vid dina åsikter och framför allt, säg ifrån. Våga säga NEJ!

Om Brigit: Brigit är en keltisk trippelgudinna, vilket innebär att hon representerar tre aspekter av kvinnan: ungmön, den närande och kärleksfulla morden och den gamla visa kvinnan. Brigit är en eldig gudinna som outtröttligt skyddar de som åkalla henne. Hennes energi är den kvinnliga motsvarigheten till ärkeängelns Mikaels krigaenergi. Brigits tempel ligger i Kildare på Irland. Hon firas världen över den första februari, en forntida helgdagen kallad ”Imbole”, som markerar början på våren och ljusare dagar.

Frid & Kärlek

Susanne