Dagens vägledning!

dagens vägledning!

Dagens vägledning!

Gudinnan Sekhmets budskap!

”Du är starkare än du tror och din styrka försäkrar dig en lycklig utgång.”

Budskapet från Sekhmet:

”Se dig själv som stark och segrande. Klaga inte över någonting. Skyll inte på någon annan eller något. Du förkroppsligar styrka, inte ett offer. När du höjer dig över dina gamla mönster och ser dig själv i den vackra kvinnliga styrkans nya ljus så kommer ditt liv automatiskt att förändras på mirakulösa sett. Du kommer att dra till dig nya möjligheter, nya typer av överflöd och nya relationer som hjälper dig att förverkliga din högsta potential. Att vara stark innebär att se sig själv i det bästa ljus du kan föreställa dig. Var verklig, tillåt dig själv att känna äkta känslor, men mest av allt, var stark.”

Kortet betyder också:

Underskatta inte dig själv. Ge inte efter för påtryckningar eller frestelser. Undvik att klaga eller försjunka i negativa tankar. Börja styrketräna för att göra din kropp starkare.

Om Sekhmet:

Denna egyptiska solgudinnan är en eldig beskyddare som är gift med den egyptiska guden Ptah. Hennes namn betyder stark och mäktig. Sekhmet förknippas med lejonet, som symboliserar hennes vildsint försvarande natur. Ibland visar hon sig med ett lejons huvud och en kvinnas kropp. Kalla på Sekhmet så understödjer hon din styrka och kraft.

Frid & Kärlek

Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *