Dagens vägledning!

dagens vägledning!

Dagens vägledning!

Gudinnan Kuan Yins budskap:

”Släpp dömandet av dig själv och andra och fokusera på det ljus och den kärlek som finns inom varje människa.”

Budskap från Kuan Yin: ” Varsamhet är den styrka som ligger bakom sann kraft. Den uppstår när du föder dig själv med alla slags näringsrika ord, tanke, handlingar, avsikter och mat. Skydda dig själv från svåra och obehagliga upplevelser genom att formulera avsikten att du bara kommer att dra till dig vänliga och varsamma lärdomar och relationer. Förvandla obehagliga situationer till behagliga genom att vägra se något annat än det strålande ljus som finns inom varje människa och situation. Denna avsikt börjar med relationen till dig själv. Var mycket varsam med dig själv på alla sätt. Var glad, var vänlig, var omtänksam, men mest av allt- var sann mot dig själv.”

Kortet betyder också:

Släpp skam och skuld till universum för helande och omvandling. Håll dig till positiva tankar om dig själv och andra. Undvik att skvallra och tala illa om dig själv och andra. Förlåt dig själv eller någon annan som gett dig sorg och smärta. Var inte så hård mot dig själv eller andra. Släpp tendenser till perfektionism.

Om Kuan Yin:

Den österländska gudinnan Kuan Yin hör alla bönder och hon är essensen av renhet, närande kärlek och mild kraft. Kuan Yin är en bodhisattva vilket betyder att hon är berättigad till buddaskap. Trots detta har hon lovar att stanna nära jorden tills alla varelse är upplysta. Denna ungdomliga och vackra gudinna hjälper oss att ha medkänsla och förbarmande med oss själva och andra. Hon är också en beskyddarinna för kvinnor och barn och kan väcka musikaliskt intresse och förmåga likväl som klarseende.

Frid & Kärlek

Susanne 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *