Dagens vägledning!

dagens vägledning!

Dagens vägledning!

Gudinnan Afrodites budskap:

”Väck gudinnan inom dig genom att dansa, ta hand om dig själv och uppskatta din gudomlighet”.

Budskap från Afrodite:

”Låt din inre kvinnliga visdom och dynamiska skönhet komma fram. Vörda dess kraft och meningsfullhet. Det har ingen betydelse om din fysiska kropp är manlig eller kvinnlig, eftersom vi alla har en inre kvinnlighet som ger näring och vägleder oss med sina intuitiva principer. Nu är det tid att bli medveten om, ta hand om och fira den magnifika varelse du är!”

Kortet betyder också: Du behöver balansera din manliga energi med mer kvinnlig energi. (”Och tvärt om”). Se över och vidtar steg för att hela din sexualitet. Njut av att vara kvinnlig, dansa oftare, och då kommer du vara mer mottaglig, och du kommer att dra till dig mer livsenergi. Tillåt din mjukare sida att komma fram i ditt förhållande och din kvinnlighet som att, exp. (klä dig mer kvinnligt).

Frid & Kärlek

Susanne

Om Afrodite:

Afrodite är den grekiska kärleks- och passionsensgudinnan och hon förknippas med planeten Venus. Hennes namn betyder ”född av skum” eftersom legenden säger att hon är sprungen ur sin far Uranus avskurna genitalier som hade kastats i havet. Afrodite symboliserar otyglad kvinnlig sexuell energi. Afrodite hjälper kvinnor att känna sig bekväma i sin kropp och sin sexualitet. Hon hjälper båda könen att uppleva mer passion i sina relationer och att uppnå bättre balans mellan sina egna inre manliga och kvinnliga energier.