Dagens änglatarotkort!

dagens änglatarotkort!

Dagens änglatarotkort!

Kort. Ess i luft.

Nya idéer tar nu form! Förvänta dig att få stor inspiration, möjligen från ett evenemang eller en situation som tidigare bekymrat dig. Nu se du möjligheten att skapa något fantastiskt och du är full av iver. Fokusera dina tankar på dina långsiktiga mål och skapa en handlingsplan. Du ser nu sanningen i en situation. Förvirringar har försvunnit och tydlighet har tagit dess plats. Din nya förståelse ersätter tidigare missuppfattningar. Nu är du redo att gå framåt.

Kortet betyder också:

En utmanande början. Vända något negativt till positivt. En fantastisk, intellektuell lösning.

Frid & Kärlek

Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *