Dagens änglatarotkort!

dagens änglatarotkort!

Dagens änglatarotkort!

Kort. Tio i eld.

Du arbetar för hårt och har lagt ned för många timmar. Det är nödvändigt att hitta en balans mellan ditt yrke- och privatliv. Du försöker att göra för mycket helt enkelt. Ett bra fösta steg är att acceptera den hjälp du får från andra. Det finns hopp om en framgångsrik lösning av din situation eller arbetsuppgift. Det är dock bäst om du skär ned på onödiga eller betungande aktiviteter på ditt schema.

Sakta ned till en mer bekväm nivå. Du lägger ner mer tid på arbete än nöjen. Det kan kännas att det är mer mörker och att det är mer stressrelaterat hälsoproblem om du inte trappa ner på arbetet. Det kan bli ett tvångsmässigt beteende.

Frid & Kärlek

Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *