Dagens änglatarotkort!

dagens änglartarotkort

Dagens änglatarotkort!

Kort. Fem i eld.

Du upplever utmaningar. Andra människor runt omkring dig har andra mål och värderingar och det finns oenigheter om hur ni ska fortskrida och många olika viljor. Framgång är fortfarande möjlig, men den kräver stor ansträngning. Du kan njuta av den har sortens utmaning eller den kan föra dig utmattad. Det har är en konkurrens betonad situation, det blir nödvändigt för alla att försöka förstå varandras ståndpunkt. Saker måste redas ut för att kunna komma till ett beslut.

Kortet betyder också:

Du har stark konkurrens som du lyckas besegra med beslutsamhet. En del i din omgivning vill lägga sig i och det blir starka olägenheter. Du kommer att behöva prioritera vad/vem som är viktigast just nu för att lyckas, och inte hamna mellan två parter. Du kan känna dig besvärad av att det ska vara så detaljerat. Du kommer att lyckas med att du ser positivt på den utmaningen som nu råder.

Frid & Kärlek

Susanne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *